‌‌‌‌‌

تشکیل تیم

شاید بتوان تیم مناسب را به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت هر فعالیت چالشی دانست.به تجربه ثابت شده است که برای موفقیت در یک کسب و کار نوپا فناوری، تیم بنیانگذار می بایست متشکل از توانمندی و نقش های مکمل باشد.

در این دوره افراد در قالب تیم، اولین مراحل بنیان‌گذاری را تجربه می کنند، و بهتر است هر تیم از ابتدا تشکیل تیم مناسب را جدی بگیرد که به دلیل وجود مربیان کارآزموده در کنار شرکت کنندگان در هر مرحله از تیم سازی جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

استراتژی تشکیل تیم

تاکید ما تا حد امکان تشکیل تیم‌های منسجم و مکمل به طبیعی ترین شکل ممکن در قالب دوره می باشد. تشکیل تیم ها با اختیار کامل خود اعضا و البته تسهیلگری مربیان خواهد بود تا تداخلات و مشکلات درون تیمی به پایین ترین حد ممکن برسد.

توصیه می شود که هر عضو تیم نقش (و الزاما نه وظیفه رسمی) مشخصی داشته باشد، زیرا در ابتدای یک استارت آپ کارها وظایف به صورت دقیق تعریف شده نیست و نقش هر فرد تعیین کننده کارییست که انجام خواهد داد.

شرکت کنندگان این دوره، برگزیدگان مسابقه ملی نانو در سال های اخیر می باشند، که به نسبت گستره مختلف شخصیتی وسیع و پیش زمینه تجربی مختلفی را تشکیل می دهند. استراتژی تیم سازی در این دوره متکی بر خودآگاهی، آشنایی افراد با یکدیگر و تسهیل تیم سازی توسط اساتید و مربیان دوره می باشد.

فرآیند تشکیل تیم

فرآیند تیم سازی این رویداد به صورت زیر است:

  1. خودآگاهی: در هنگام ثبت نام افراد در آزمون تیپ شخصیتی و استعدادکارآفرینی، شرکت می کنند.
  2. اصول تیم سازی: در اولین روز دوره استاد خبره در زمینه تیم سازی، اصول و تاکتیک های تشکیل یک تیم بنیانگذار مناسب را ارائه خواهد کرد.
  3. آشنایی سریع: افراد در دو روز اول فرصت خواهند داشت که در دو نوبت با یکدیگر از طریق آشنایی سریع، ارتباط گرفته و اطلاعات، سلایق و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.
  4. تسهیلگری: مربیان دوره فرآیند تسهیل تیم سازی را در کنار افراد انجام خواهند داد.
  5. معرفی تیم ها: تیم ها می بایست در روز سوم به معرفی اعضای خود بپردازند.
  6. فرم تیم سازی: فرم آنلاین تیم سازی و ثبت نام تکمیلی، موجب افزایش سرعت تیم سازی خواهد شد.