در اولین مرحله دوره نانواستارتاپ شناسایی و انتخاب یک فناوری و فرصت متناسب توسط هر تیم، در مدت زمان محدود یک هفته‌ای مدنظر بوده است. هدف از مرحله دوم نانواستارتاپ، شناسایی و تقویت تیم و طرح منتخب جهت معرفی به دبیرخانه المپیاد بین المللی همچنین پیشروی فرآیند اثبات مفهوم فناوری جهت آماده‌سازی هر تیم برای ورود به عرصه تجاری می باشد. در مرحله دوم نانواستارپ، اقدامات هر تیم متمرکز بر اثبات مفهوم راهکار ارائه شده و شناسایی بازار پیشنهادی و در آخر ارائه برنامه تجاری و فنی طی چهار فاز زیر می باشد.

 ۱ – فاز تثبیت اولیه

کلیه تیم ها تا تاریخ ۲۱ مردادماه فرصت دارند تا طرح خود را از طریق تکمیل مستندات فنی و تجاری برای ورود به مرحله دوم نهایی کنند. همچنین تیم ها تا این تاریخ فرصت خواهند داشت، که ترکیب اعضای رسمی خود را تکمیل کرده و یک نفر را به عنوان سرپرست گروه تعیین نمایند. پس از تعیین هر سرپرست، تیم می بایست تعهدنامه “اعضای شرکت کننده” را تکمیل کنند.
تبصره: تکمیل ترکیب اعضای تیم ها باید متناسب نیازمندی های فنی و تجاری تیم ها و از بین دانشجویان صورت گیرد. هر تیم حداکثر می باید، ۵ نفره بوده و یک مشاور همراه داشته باشد. با توجه به ضعف های فنی موجود در طرح های ارائه شده برخی تیم ها، پیشنهاد می شود که عضو اضافه شده توانمندی های فنی تیم را ارتقا دهد.در نظر داشته باشید، هر تیم در طی مرحله دوم نیز فرصت خواهد داشت که طرح خود را از منظر تجاری و فنی  بهبود بخشد، اما  توصیه می شود، در صورت نیاز به ایجاد هرگونه تغییر اساسی تا پایان این تاریخ اقدام کرده  و این تغییرات را تا تاریخ ۲۱ مرداد ماه با ارسال مستندات به اطلاع تیم برگزاری دوره برسانید.مستندات مورد نیاز در پایان این فاز شامل موارد زیر است:

  • تکمیل توافقنامه همکاری اعضای تیم (شامل شرح وظایف افراد و میزان تعهد هریک از اعضا در دوره)
  • تثبیت اعضای تیم و ارسال رزومه افرادی که بعد از تغییرات به  تیم ها پیوسته اند.
  • مستندات فنی و تجاری تثبیت شده تیم ها از منظر مساله و راهکار فناورانه

قالب تمامی مستندات از طریق سایت دوره در اختیار تیم ها قرار گرفته و از طریق کانال تلگرامی دوره اطلاع رسانی می گردد.

۲ – فرآیند ۵ هفته ای
در این فاز، هر تیم از روز ۲۱ مرداد الی ۲۳ شهریورماه، به صورت رسمی فرآیند تکمیل و توسعه فنی و تجاری خود را به مدت   ۵ هفته، انجام خواهد داد. هر یک از اعضای تیم موظف است که در این بازه، حداقل ۱۴ ساعت در هفته (۲ ساعت در روز) جهت پیش برد اهداف گروه اختصاص دهد. ارتباط رسمی تیم با ستاد برگزاری و مشاورین جهت امور آموزشی و مشاوره ای، در روز های یکشنبه و چهارشنبه هر هفته می باشد.

  • حمایت ها و خدمات: از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به هر تیم اعتبار شبکه آزمایشگاهی و همچنین اعتبار نقدی خرید مواد و تجهیزات مورد‌نیاز، اختصاص می یابد که طبق نظر تسهیلگران و مشاورین تیم ها و با توجه به گزارشات هفتگی روند پیشبرد فعالیت ها پرداخت خواهد شد.

تذکر: اولین تخصیص اعتبار به تیم ها بعد از بررسی برنامه اقدام فنی(شامل آزمایش ها، تجیهزات و آزمایش های مورد نیاز) و تجاری تیم ها که در تاریخ ۲۱ مردادماه توسط تیم ارائه می گردد، صورت خواهد گرفت. میزان اعتبار تخصیص داده شده در هر مرحله با توجه به مستندات ارسال شده  و نظرات مشاورین تجاری و فنی وتسهیلگر هر تیم خواهد بود.


۳ –  جمع بندی

در این فاز تیم ها فرصت دارند تا اقدامات انجام شده در بخش فنی و تجاری را تکمیل و جمع بندی کنند. هر تیم فرصت دارد که پس از انجام آخرین فعالیت ها در روز سوم مهرماه مستندات مکتوب و تصویری خود را جهت ارزیابی نهایی در سامانه دوره بارگذاری کند.

۴ –  ارزیابی
منطق ارزیابی این مرحله با توجه به اهداف دوره و پس از بررسی وضعیت مستندات ارائه شده هر تیم در مرحله اول، به صورت زیر در نظر گرفته شده است.در این مرحله هر تیم از  سه جنبه تجاری ، علمی- فنی و عملکرد تیمی مورد ارزیابی قرار می گیرند که روش ارزیابی از دو طریق حضوری و غیرحضوری می باشد.

 

 

غیرحضوری (۶۰% کل نمره)

حضوری (۴۰% کل نمره)

بخش عملکرد تیمی (۲۰%)

بخش فنی(۵۰%)

بخش تجاری(۳۰%)

بخش فنی ( ۲۰%)

بخش تجاری ( ۸۰%)

 

 

  خروجی های مورد انتظار

  •  بخش فنی

اکیدا اعلام می گردد که خواسته اصلی این مرحله در زمینه فنی “اثبات امکان و کارایی مفهوم راهکار فناورانه داده شده” از منظر”انطباق آن با عملکرد مورد ادعا” و” قابلیت پیاده سازی توسط تیم” و” ارائه نقشه راه واقعی” متناسب با مشخصات و قابلیت های هر تیم و امکانات موجود دردسترس و شرایط موجود کشور از منظر آمادگی فناوری و زیرساخت ها می باشد:

در این قسمت هر تیم باید به تحلیل و اثبات مفهومی مشخصه های کلیدی فناوری پیشنهادی به صورت نظری و تجربی بپردازد و نتایج آزمایشگاهی به صورت تحلیلی آورده شود؛ همچنین دموی کارکردی مفهومی محصولات تهیه شوند.

۱- مطالعات نظری،  جستجو و تحلیل پتنت های مرتبط و …

۲- مطالعات آزمایشگاهی به منظور اثبات نتایج مطالعات تحلیلی نظری. این مطالعات و آزمایشات باید عملکرد و مفاهیم فرموله شده در سطح قبل را اثبات نماید.

۳- مولفه‌های اصلی فناوری مذکور باید یکپارچه گردند تا نشان داده شود که اجزاء با یکدیگر کار می‌کنند و عملکرد مورد نظر را در محیط آزمایشگاه مهیا می‌سازند. اجزاء به صورت موقتی و مجزا به صورت دستی روی میز آزمایشگاه به هم وصل شده‌اند. (ساخت نمونه آزمایشگاهی محصول اختیاری است).

۴- فاکتورهای مهم در بخش فنی:

الف) نوآوری در استفاده از فناوری و ایجاد کاربرد فناورانه
ب) تکراری نبودن طرح پیشنهادی
ج) ایجاد مزیت رقابتی نسبت به محصولات موجود در بازار با استفاده از فناوری نانو
د) قابلیت Scale up محصول

  •  بخش تجاری

در نظر داشته باشید، هدف بخش تجاری تنها بازاریابی یک محصول فناورانه نیست. بلکه، هدف شناسایی مشتریان و عوامل کلیدی ، برای راه اندازی یک کسب و کار با در نظر داشتن جوانب مختلف آن می باشد. همچنین ما به دنبال ادعاها و نظرات فانتزی نبوده و بر واقعی بودن برنامه و اقدامات تیم، با توجه به وضعیت خود تیم تاکید داریم.

– مشتریان اصلی و فرعیِ بالقوه خود را به صورت دقیق شناسایی کرده و ارتباط رسمی جهت ارائه طرح با آن ها برقرار نماید.

– نقشه راهی برای جنبه تجاری کسب و کار خود ارائه کرده و ملزومات مالی و … را اعلام کنند.

– شرکا، جریان درآمدی، منابع مورد نیاز و ساختار هزینه کسب و کار خود را به درست معرفی کنند.

نکات و شاخص‌های کلیدی ارزیابی و جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.