‌‌‌‌

دوره توانمندسازی راه اندازی کسب و کارهای فناوری نانو (نانو استارت آپ) توسط ستاد توسعه فناوری نانو با همراهی سایر حامیان در تابستان سال جاری در دو مرحله برگزار می شود.
راه اندازی کسب و کارهای فناوری پیشرفته در مراحل اولیه خود، از اصول خاصی پیروی می کند. تیم ها در این دوره فرصت دارند، قابلیت های خود در زمینه راه اندازی کسب و کار فناوری نانو را با کمک شبکه متخصصین فناوری و تجاری سازی، در قالب رقابتی دو مرحله‌ای ارتقا داده و تیم برتر به عنوان نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران، در المپیاد بین المللی نانو شرکت خواهد کرد. مرحله اول این دوره در تاریخ ۲۴ الی ۳۰ تیرماه ۱۳۹۶، و مرحله دوم آن در مرداد و شهریورماه سال ۱۳۹۶، برگزار می گردد.

این دوره تجربه متفاوت برای فناوران از اولین گام های راه اندازی یک کسب و کار موفق خواهد بود و در آن درک خواهند کرد که موفقیت در گروی توسعه فناوری هایی است که برگرفته از نیازهای واقعی بوده و به صورت اصولی توسعه داده شوند و این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه:
                 

از آزمایشگاه های خود بیرون آمده و با نیازهای واقعی روبرو شوند.

شرکت کنندگان در این دوره:

  • اصول و مبانی راه اندازی کسب و کار را توسط اساتید برتر  می آمورند.
  • مهارت های خود را از طریق  رقابتی تجربی افزایش می دهند.
  • فرصت های کسب و کار فناوری نانو را در حوزه آب کشف می کنند.
  • از تجربیات متخصصین و خبرگان حوزه فناوری نانو؛ آب و کسب و کار استفاده می کنند.

 

شرکت کنندگان این دوره در قالب تیم های مکمل به مدت یک هفته فرصت-فناوری مورد نظر خود را انتخاب کرده؛ نوع مشتریان و ارزش پیشنهادی خود برای مشتریان مذکور را طراحی و اعتیارسنجی می کنند. آموزش های اصولی، دسترسی به فناوری های واقعی، شبکه مشاورین تخصصی و گروه مربیان در چهارچوب این دوره رقابتی، زمینه را برای تحقق این تجربه در واقعی ترین صورت ممکن آن مهیا خواهد کرد که از وجوه تمایز برجسته این دوره با سایر دوره های توانمندسازی و برنامه های شتابدهی استارت آپها است.

گروه های برگزیده این مرحله، فرصت دارند تا در دوره ای ۶ هفته ای(مرحله دوم) به تکمیل مدل کسب و کار خود پرداخته و چنانچه مدل کسب و کارشان به سطح بلوغ کافی رسیده باشد، از حمایت های متناسب با راه اندازی بنگاه بهره مند شوند.

تاکید ما در این دوره افزایش توانمندیهای مرتبط با راه اندازی بنگاه های حوزه فناوری می باشد. بر این باور هستیم که ” نیاز نیست همه افراد را به سمت راه اندازی بنگاه سوق داد.” اما این راه هم باور داریم که اشراف بر اصول تجاری سازی فناوری و کشف نیازهای واقعی، موجب توسعه فناوری های کاربردی در میان مدت شده  و حتی پژوهشگران نیز حیاتی می باشد. این دوره پاسخگویی است، برای فناورانی که در جست و جوی یک فرصت مناسب در جهت توسعه فناوری کاربردی می باشند.