شرکت کنندگان این دوره در قالب تیم های مکمل به مدت یک هفته فرصت -فناوری مورد نظر خود را انتخاب کرده و جزئیات بخش مشتریان و ارزش پیشنهادی خود برای مشتریان مذکور را طراحی و اعتبارسنجی می کنند.

در پایان این دوره دستاوردهای خود را در مقابل کمیته داوری این دوره ارائه کرده و برگزیدگان به مرحله دوم راه پیدا میکنند.

آموزش های اصولی، دسترسی به فناوری های واقعی، شبکه مشاورین، گروه مربیان و همراهی شرکت های حوزه فناوری نانو در چهارچوب این دوره رقابتی، زمینه را برای تحقق تجربه ای با طعم “واقعیت” مهیا خواهند کرد.

 

 

 

 

 

توانمندسازی:

آموزش های این دوره در قالب کلاس یک سویه، کارگاه، ارائه و نشست بوده و می توان از حیث ارتباط با فرآیند دوره به سه دسته متفاوت تقسیم کرد.

 • اصول و مبانی: این دسته در مراحل راه اندازی یک کسب و کار فناورانه حیاتی است، اما تاثیر مستقیم در پیشروی تیم ها درفرآیند دوره ندارد.دنیای کسب و کارهای مبتنی برنوآوری
  • ماموریت، چشم انداز در استارت آپ ها
  • شناسایی فرصت فناورانه برای استارت آپ ها
  • اصول و مبانی مالی استارت آپ ها
  • مدل کسب و کار

 

 • تاکتیکی: این دسته شامل تاکتیک هایی است که هم در راه اندازی یک کسب و کار حیاتی بوده و هم ابزاری است برای پیشروی هر
  تیم در فرآیند دوره

  • کارگاه “تیم بنیانگذاران”
  • کارآفرینی نظام مند فناوری پیشرفته
  • کشف مشتریان (talking to humans )
  • روش ارائه موثر

 

 • تکمیلی: این دسته شامل عناوینی است که در مقاطع اولیه راه اندازی یک کسب و کار حیاتی نبوده و مرتبط با مراحل بعدی است؛ اما هر تیم
  می بایست نسبت به کلیات آن اشراف داشته باشد.

  • اصول ارزش گذاری استارت آپ ها
  • اصول طراحی محصولات فناورانه
  • اصول حقوقی استارت آپ ها (تفاهم نامه بنیانگذارن، مالکیت حقوقی و …)

 

 

 


شبکه سازی:

شبکه ای از از مربیان، مشاورین، خبرگان و شرکت ها، موجب ارتقای بینش و مواجهه متخصصین با واقعیت ها و فرصت های موجود می شود.

 

 • مربیان: در کنار هر تیم یک مربی در نظر گرفته شده که می بایست، تیم را به سمت اهداف تعیین شده دوره هدایت کرده و واسطه تعامل تیم با مشاورین، شرکت ها و … می شود. مربی می بایست فردی با روحیه میان رشته ای بوده، که به جوانب اصول کسب و کار نوپا و فناوری محوری اشراف داشته و از درک اجتماعی بالایی برخوردار باشد.
 • مشاوران: هر تیم در فرآیند تکمیل مدل کسب و کار نیاز به دسترسی به اطلاعات واقعی و راهنمایی در مورد کسب و کار و محصول فناورانه خود دارد، شبکه ای از مشاورین مجرب برای پاسخگویی به سوالات در کنار شرکت کنندگان حضور خواهند داشت.  
 • خبرگان: افرادی که خود تجربه راه اندازی بنگاه فناوری پیشرفته را داشته باشند؛ به صورت محدود برای انتقال تجربیات از طریق نشست ها و همراهی در روند فرآیند دوره، مشارکت می کنند.
 • شرکت ها: حضور رسمی شرکت های موفق و صاحب فناوری در دوره، موجب مواجهه فناوران با محصولات واقعی می شود. شرکت ها مشخصات محصولات فناوری را، جهت تکمیل فرآیند دوره در اختیار تیم ها قرار می دهند.

 

 

 

فضای رقابتی:

یادگیری، بهبود و رشد مستمر نیاز به تعیین هدف های معقول و تمرکز بر دستیابی به آن ها دارد. ایجاد یک فضای رقابتی، موجب تلاش بیشتر تیم ها و رشد سریع آن ها می شود. در این دوره شرکت کنندگان در قالب ۲۰ تیم، به رقابت با یکدیگر جهت شناسایی فرصت-فناوری مناسب پرداخته و از میان این تیم ها، ۶ تیم (مشروط به اکتساب حدنساب کیفیت)، به مرحله دوم (تکمیل مدل کسب و کار) راه پیدا می کنند. ارزیابی تیم ها در پایان هفته اول از طریق ارائه تیم ها در مقابل کمیته داوری، صورت می گیرد.