این مرحله یک روزه در واقع افتتاحیه نانواستارت‌آپ است که در قالب رویدادی دو روزه برگزار می‌شود. روز اول شرکت‌کنندگان با منتورها و مسئولین نانواستارت‌آپ آشنا می‌شوند و همچنین ایده‌های پیشنهادی برای آنها ارائه می‌شود. در روز دوم یک کارگاه خودشناسی برگزار می‌شود. هدف این کارگاه این است که شرکت‌کنندگان شناختی نسبی از خود پیدا کنند که آیا می‌توانند وارد دنیای پر پیچ و خم کارآفرینی شوند یا نه.