ارزیابی تیم‌ها جهت دریافت مجوز ورود به مرحله بعدی رویداد، از دو روش “اسناد مکتوب” و “ارائه حضوری” صورت می‌گیرد.

اسناد مکتوب

با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای تیم ها جهت ارائه دستاوردها و فعالیت‌های خود ضروری است سه سند کتبی ارسال گردد:

  • سند مکتوب فنی: در این سند مکانیزم کار محصول، ملاحظات به کار گیری در کاربرد، توانایی فنی تیم و .. مد نظر است.
  • سند مکتوب تجاری: در این سند ضروری است تیم ها با بخش بندی بازار برای ایده یا فناوری انتخابی خود “بخش مشتریان” را تحلیل کنند و “ارزش های پیشنهادی” مناسبی ارائه کنند.
  • سند ارزیابی عملکرد: در این سند “سیر طی شده” توسط تیم‌ها مد نظر بوده است. در ارائه سیر طی شده ضروری است تیم‌ها “اقدامات انجام‌شده” و “تکامل بینش” درباره کسب‌وکار را در نظرگرفته و با ثبت نتایج حاصل از مصاحبه با مشتریان، ذی‌نفعان، مربیان و شبکه متخصصان به ذکر اطلاعات و تغییرات اساسی انجام‌شده در “بخش ارزش پیشنهادی” و “بخش مشتریان” مدل کسب‌وکار بپردازند.

ارائه حضوری

در این بخش تیم‌ها طی ۵ دقیقه فرصت دارند تا به بیان سیر طی‌شده، بخش فنی کسب‌وکار و همچنین ارائه قسمت تجاری کسب‌و‌کار پیشنهادی بپردازند. در این مرحله، نمره کسب‌شده توسط تیم‌ها در بخش فنی نیز در دسترس داوران محترم قرار می‌گیرد.

لطفا جهت ارسال فایل‌های مکتوب خود از فرمت “نام تیم-نوع فایل”  و “زبان انگلیسی” جهت نام‌گذاری فایل‌ها استفاده کنید.

برای نام‌گذاری “نوع فایل” از این مخفف‌ها استفاده شود:

نوع سند فایل پاورپوینت ارائه سند مکتوب گزارش عملکرد سند مکتوب فنی سند مکتوب تجاری سایر
نوع نام‌گذاری pd rd td cd etc

برای مثال اگر نام تیم آذرخش و نوع فایل مکتوب تجاری است، فایل این‌گونه نام‌گذاری شود:

Azarakhsh_cd

و اگر نام تیم آذرخش و نوع فایل ضمیمه است، فایل این‌گونه نام‌گذاری شود:

Azarakhsh_etc

تیم ها جهت ارسال هر سه نوع فایل مکتوب خود تنها تا ساعت ۲۱ روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه فرصت دارند. فایل های با تاخیر با کسر ۳۰ درصدی از نمره نهایتا تا ساعت ۷ صبح روز جمعه پذیرفته می شود. فایلهایی که بعد از این ساعت ارسال گردند به هیچ عنوان پذیرفته نخواهند بود و مورد داوری قرار نمی گیرند.

همچنین مهلت ارسال فایل پاورپوینت ارائه حضوری، حداکثر تا ساعت ۱۲ روز جمعه ۳۰ تیرماه است. تاخیر در ارسال این فایل نیز نهایتا تا ساعت ۱۳ روز جمعه مورد قبول بوده و با کسر ۳۰ درصد از نمره مربوطه خواهد بود.

تمامی فایل‌ها به صورت یکجا و در قالب فایل زیپ برای ایمیل زیر ارسال گردد:

doc@nanostartup.ir